Psycholożka, psychoterapeutka. Od 2012 roku związana zawodowo z Laboratorium Psychoedukacji, gdzie od 2018 pełni funkcję dyrektorki wykonawczej.

Posiada certyfikat specjalistki terapii środowiskowej przyznany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy).

W latach 2006-2018 pracowała w kierowanym przez dr hab. Katarzynę Prot-Klinger, prof. APS,  Zespole Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie prowadziła psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z doświadczeniem psychozy. Współtwórczyni polskich „Seminariów o Psychozie”.

W przeszłości członkini zarządów Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP), Polskiego Towarzystwa na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz, Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PSIP (druga kadencja).

Prowadzi indywidualną psychoterapię krótko- i długoterminową pacjentów dorosłych.

Mężatka, ma dorosłą córkę