Pracuję w nurcie psychodynamicznym jednak gdy jest taka potrzeba korzystam z dorobku innych podejść. Prowadzę psychoterapię indywidualną.

Jestem w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii, Szkole psychoterapii Par i Rodzin oraz Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Posiadam Certyfikat Trenera umiejętności społecznych TUS SST, a także Certyfikat terapii EMDR wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR oraz EMDR Europe. Jestem uczestnikiem programu certyfikacyjnego ESTD (European Society for Trauma & Dissociation ESTD), który ma na celu rozwijanie u profesjonalistów wiedzy i umiejętności potrzebnych do diagnozowania zaburzeń pourazowych, a w szczególności złożonych zaburzeń dysocjacyjnych.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w placówkach państwowych oraz prywatnych m. in. na stażu klinicznym w Klinice Nerwic – w oddziale dziennym leczenia Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania oraz w I Klinice Psychiatrycznej w całodobowym oddziale F2 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz poradniach prywatnych.