Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment) oraz Core Training, szkolenie z intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Doświadczenie kliniczne zdobywał na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Pracował w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy na Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, Szpitalu Nowowiejskim, początkowo na Oddziale Psychogeriatrycznym, a następnie na Oddziale XIII Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i w Poradni Leczenia Nerwic. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, a także warsztaty oraz terapię grupową dla par. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz na Uniwersytecie SWPS.