Obecnie w trakcie ostatniego roku szkolenia w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. 
 
Ukończył roczne studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako konsultant na telefonie wsparcia dla osób w żałobie w Fundacji Nagle Sami, oraz w trakcie stażu terapeutycznego w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Doświadczenie kliniczne zdobył w trakcie staży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.
 
W 2023 roku ukończył szkolenie z zakresu terapii par w modelu EFT – Emotionally Focused Therapy – poziom Externship (szkolenie prowadzone przez Sandrę Taylor, certyfikowaną trenerkę EFT z Wielkiej Brytanii).

Pracuje z osobami pełnoletnimi w nurcie psychodynamicznym pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.