Formularz zapisów

Sylwester Bielas

Laboratorium Psychoedukacji - Sylwester Bielas

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Laboratorium Psychoedukacji ukończył Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Żonaty, ma troje dzieci.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl

Laboratorium Psychoedukacji

03-932 Warszawa ul. Katowicka 18
03-977 Warszawa ul. Arabska 7a
tel: 22 617-61-64
e-mail: lps@lps.pl