Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Laboratorium Psychoedukacji ukończył Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Żonaty, ma troje dzieci.