Ukończyła IV-letnie szkolenie w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Absolwentka psychologii (Uniwersytet SWPS) oraz Podyplomowych Studiów „Szkolenie w Psychoterapii. Praktyka Psychoterapeutyczna pod Superwizją” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła na 2-letnim stażu w Szpitalu Wolskim na Oddziale Dziennym oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym całodobowym w MSCZ im. Jana Mazurkiewicza (dawny Szpital Tworkowski). Pracuje w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM z uchodźcami wojennymi, psychoterapię prowadzi również w językach Ukraińskim i Rosyjskim. Pracuje w nurcie psychodynamicznym indywidualnie z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi, pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.