Klienci idywidualni

Oferta coachingu w języku polskimCena
Konsultacja (1 godz.)350 zł
Sesja (1 godz.)550 zł
Sesja (1,5 godz.)700 zł
Podane ceny są cenami brutto.
Oferta coachingu w języku angielskimCena
Konsultacja (1 godz.)455 zł
Sesja (1 godz.)715 zł
Sesja (1,5 godz.)910zł
Podane ceny są cenami brutto.

Konsultacja ma charakter rozmowy. Przeprowadzana jest w celu rozpoznania potrzeby Klienta oraz ustalenia, w jakim stopniu ta forma pracy odpowiada charakterowi potrzeby Klienta. Klient podczas tej rozmowy ma okazję poznać coacha, a tym samym podjąć decyzję o ewentualnej dalszej współpracy.

Klienci biznesowi oraz coaching dla firm

Cena i częstotliwość sesji indywidualnych i zespołowych ustalana jest po spotkaniu wstępnym, które służy omówieniu potrzeb firmy lub sponsora, celów, liczebności zespołu oraz specyfiki danego projektu.

Coaching realizuje Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o.