Dla kogo

  • Grupa skierowana jest dla osób doświadczających różnego rodzaju cierpienia psychicznego, u którego podłoża tkwią tłumione potrzeby i uczucia.
  • Dla tych, którzy chcą zrozumieć lęk kryjący się pod postacią objawów bólowych, psychosomatycznych.
  • Dla osób, które pomimo świadomości, destrukcyjności swoich zachowań, nie są w stanie powstrzymać swojego działania, czy zmodyfikować je tak aby nie ranić siebie i innych, co w konsekwencji uniemożliwia im stworzenie satysfakcjonującej relacji.

Cel:

  • Zrozumienie siebie, swoich uczu
  • oraz lęków przed ich świadomym przeżywaniem.
  • Nauczenie się monitorowania i regulowania lęku.
  • Adresowanie uczuć
  • i pragnień do tych do których faktycznie je przeżywamy. 
  • Taktowanie się z troską i uwagą w obszarze doświadczanych pragnień,  uczuć i możliwości.
  • Doświadczanie bycia “tu i teraz”, w teraźniejszości – zrozumienie przeszłości i zaprzestanie projektowania przyszłości jako zagrażającej i rozczarowującej.

Praca terapeutyczna odbywać się będzie w grupach od 8 do 10 osób. Ma to pozwolić na przyglądnie się sobie w relacjach z innymi tak, by pogłębiać wiedzę na temat siebie, swoich uczuć, sygnałów płynących z ciała, pragnień. Zadaniem terapeuty, a z czasem całej grupy, będzie uczenie uważności na nawykowo i automatycznie stosowane obrony. Owe obrony stanowią przedłużenie nawykowego sposobu budowania relacji, kosztem ignorowania i zaniedbywania swoich praw i tęsknot (często nawet bez świadomości robienia tego). 

Celem uczynienia świadomym owych mechanizmów jest również dawanie osobie wyboru. Czy dalej chcę pozostać w stosowaniu destrukcyjnych mechanizmów, decydując się tym samym na cierpienie i kontynuację przeżywania lęku w relacjach z innymi, czy chcę je zmienić tak by móc się poczuć wolnym i czerpiącym radość i miłość w relacji z sobą samym i z innymi.

Opłaty

1690 złotych + opłata za pobyt w ośrodku.

Informacje nt. kosztów zakwaterowania i wyżywienia w poszczególnych ośrodkach znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.lps.pl/psychoterapia-indywiudalna-grupowa-par-rozwoj/grupa-otwarcia/osrodki/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza zapisów.