Informacje o badaniu

Zapraszamy do wykonania analizy osobistej opartej na jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi do badania stylów zachowań.

Analiza behawioralna Extended DISC opiera się na teorii Carla Gustava Junga, który stworzył czterostrefowy model ludzkich zachowań popularnie nazywany DISC (Dominant (dominujący), Inspiring (inspirujący), Supportive (wspierający), Cautious (ostrożny)). Model ten pozwala opisać w przejrzysty sposób nasze reakcje na otoczenie oraz sposoby myślenia, czucia i działania.

Powyższe kategorie nie wyczerpują jednak spektrum naszej osobowości, mogą się zazębiać lub wchodzić ze sobą wy relacje komplementarne. Nie stanowią etykietek, które determinują charakter danej osoby, są raczej kategoriami pomocniczymi, które stanowią punkt wyjścia w rozmaitych ćwiczeniach z zakresu rozwoju osobistego

Każdy z nas korzysta z tych czterech stylów zachowań w różnym natężeniu. Zazwyczaj dwa z nich są dominujące. Charakterystyczne jest to, że to właśnie one dodają nam energii, a pozostałe ją odbierają.

Model DISC pozwala nam uświadomić sobie, że nikt z nas nie jest lepszy ani gorszy, mamy jedynie różne sposoby komunikacji, podejmowania decyzji i działania. Dzięki DISC możemy odkryć najbardziej naturalny dla nas styl behawioralny, nauczyć się trafniej podejmować decyzje, a także zadbać o niezbędne aspekty naszego codziennego funkcjonowania, które wymagają od nas zwiększonego wysiłku.

Uczestnicy badania będą mogli nauczyć się zarządzać swoją energią i potencjałem, lepiej rozumieć, dlaczego niektóre zadania nie sprawiają im problemu, podczas gdy inne pochłaniają dużo energii, a także zobaczyć, w jaki sposób myślą inni i dlaczego ich zachowania, mimo że zupełnie inne niż nasze, potrafią dawać im przyjemność i są równie efektywne.

W trakcie badania poznamy wszystkie cztery style zachowania oraz aspekty, które się z nimi wiążą:

 • naturalny styl zachowania
 • styl komunikacji
 • sposób podejmowania decyzji
 • mocne strony, czynniki wzmacniające i osłabiające naszą motywację
 • co wpływa na stres i na co warto uważać przy każdym z tych stylów

Dowiecie się także, jak dobrze zarządzać swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz jak komunikować się z osobami o innych stylach zachowań. Będziecie mogli lepiej zrozumieć siebie oraz swój sposób funkcjonowania w relacjach.

Na podstawie analizy Twojego stylu ustalimy też, co chcesz zmienić, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i w jakim kierunku chcesz dalej się rozwijać.

Kwestionariusz jest wypełniany online, w trakcie sesji informacji zwrotnej następuje przekazanie raportu wraz z omówieniem wyników i kierunków rozwoju.

Logistyka

 • Dokonujesz wpłaty w biurze za usługę
 • Spotykasz się konsultantką na pierwszej sesji określającej Twoje potrzeby
 • Otrzymujesz link do wykonania testu
 • Wykonujesz test – czas jego wykonania to około 15 minut
 • Spotykasz się z konsultantką na drugiej sesji dotyczącej analizy wyników, która pozwoli Ci też na zadanie dodatkowych pytań odnośnie analizy
 • Spotykasz się z konsultantką na trzeciej sesji dotyczącej planowania obszarów do rozwoju i wypracowania dalszej ścieżki działań

Opłaty

Cena pakietu: 2400 zł brutto

W przypadku wykupienia pełnego procesu coachingowego (minimum 6 sesji) wykonanie testu + 1 sesja informacji zwrotnej: 1450 zł brutto

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorką badania.