Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia

DWULETNIE ZAAWANSOWANE SZKOLENIE IX 2021- VI 2023

Cele kształcenia

Uzyskanie kompetencji w zakresie psychoterapii osób uzależnionych w nurcie psychodynamicznym w oparciu o współczesną wiedzę, doświadczenie kliniczne i badania naukowe.

Dla kogo?

Szkoła przeznaczona jest dla psychoterapeutów zainteresowanych pracą z osobami uzależnionymi i nadużywającymi substancji psychoaktywnych. Zapraszamy praktyków, którzy ukończyli szkolenia psychoterapeutyczne lub są w ich trakcie.

Zaproszenie kierujemy również do specjalistów psychoterapii uzależnień chcących otworzyć się na inna perspektywę pracy.

UWAGA!
Osoby, które nie  uczą się psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji  (w tym specjaliści psychoterapii uzależnień) muszą uzupełnić wiedzę i praktykę podczas czterodniowego warsztatu organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji w dniach  10-12 września  2021 roku.

Więcej informacji o warsztacie

Założenia merytoryczne

Osoby nadużywające i uzależnione – na co wskazują zarówno badania, jak i doświadczenie kliniczne – w okresie dzieciństwa często były narażone na zranienia, przemoc, opuszczenie, upokorzenia. Przeżywały wstyd, który przejawiał się izolacją i poczuciem braku własnej wartości. Chcemy ukazać związek między zaburzeniem wczesnodziecięcej więzi i traumami z tego okresu a uzależnieniem i nadużywaniem substancji i/lub czynności.

Substancję w perspektywie psychodynamicznej rozumiemy jako „schronienie”, które stanowi substytut bliskości i źródło regulacji bólu oraz przeżywanej pustki. W trakcie zajęć będziemy odwoływać się do dokonań neuronauki oraz teorii więzi i teorii relacji z obiektem.

Omówimy również znaczenie emocji, zwłaszcza złości, siłę mentalizacji i korekcyjnego doświadczenia w budowaniu zaufania do siebie i drugiej osoby, które uznajemy za istotę procesu psychoterapii. Prześledzimy czynniki leczące w psychoterapii grupowej, a także dynamikę funkcjonowania pary, w której występuje problem nadużywania substancji. Zajmiemy się sytuacją i problemami osób żyjących w związku z osobą uzależnioną oraz osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem uzależnienia.

Ramowy program

Wykłady

Na pierwszym roku słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu:

 • diagnozy nozologicznej oraz,  przede wszystkim, psychodynamicznej  diagnozy  problemów wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich klinicznych źródeł
 • natury zaburzenia popędów i uzależnień behawioralnych
 • dynamiki rodziny z problemem nadużywania
 • systemu leczenia i psychoterapii uzależnień oraz możliwości wykorzystania w jego ramach metod pracy psychodynamicznej
 • podstawowych założeń neurobiologii uzależnień i jego wpływu na strukturę i biochemię mózgu

W ramach wykładów prowadzonych na drugim roku omówimy:

 • założenia psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobami uzależnionymi opartej na doświadczaniu i więzi
 • możliwości ISTDP oraz terapii doświadczeniowych (EFT, Focusing) w oparciu o dokonania neuronauki
 • związek traumy z uzależnieniem

Seminaria

 • Rozumienie uzależnienia w oparciu o teorie psychodynamiczne i teorię więzi
 • Higiena psychofizyczna jako element psychoterapii uzależnień
 • Zaburzenie osobowości a uzależnienie

Warsztaty

 • Techniki psychodynamiczne stosowane w pracy z osobami uzależnionymi
 • Psychodynamiczna psychoterapia grupowa i jej zastosowanie w pracy z pacjentami uzależnionymi
 • Trauma a uzależnienia – skutki i proces adaptacji

Superwizja

Zajęcia superwizyjne odbywają się na każdym zjeździe.

I na pierwszym, i na drugim roku szkolenia przewidziane są następujące seminaria z Jonem Fredericksonem, wybitnym psychoterapeutą ISTDP:

 • Ocena i regulacja lęku u osoby uzależnionej
 • Projekcja woli u osób uzależnionych

Harmonogram zajęć

Terminy zjazdów od IX 2021 do VI 2022: 

 • 3-4 września 2021
 • 1-2 października 2021
 • 12-13 listopada 2021
 • 3-4  grudnia 2021
 • 7-8 stycznia 2022
 • 11 – 12 lutego 2022
 • 4-5 marca 2022
 • 8-9 kwietnia 2022
 • 13-14 maja 2022
 • 24 i 25 czerwca 2022

Wykładowcy

Bożena Maciek-Haściło – kierowniczka szkoły i główna superwizorka, certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizorka psychoterapii uzależnień, członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

Ponadto zajęcia prowadzą:

 • Małgorzata Krauze
 • Joanna Romaniuk
 • Krystyna Sosnowska
 • Marcin Obrębski
 • Tomasz Pawełczyk
 • Paweł Pilich

Gościnnie zajęcia poprowadzą:

 • Joanna Kaczmarek
 • Ewa Kołacz
 • Jon Frederickson
 • Ireneusz Kaczmarczyk

Cena szkolenia

Opłata wpisowa (zadatek) płatna po zakwalifikowaniu się na szkolenie wynosi 1370 zł.
Czesne wynosi 11520 zł i jest płatne w 20 ratach.

Oferujemy następujące zniżki:

 • studenci Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – 20% (wpisowe: 1096 zł, czesne: 9216 zł)
 • absolwenci wszystkich czteroletnich studiów psychoterapii rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – 15% (wpisowe: 1165 zł, czesne: 9792 zł)
 • osoby zatrudnione w państwowej służbie zdrowia w wymiarze pełnego etatu – 10%  (wpisowe: 1233 zł, czesne: 10368 zł)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie CV na adres Kamili Koperskiej, koordynatorki SPOPU: kamila.koperska@lps.pl. Koordynatorka jest również dostępna pod numerem telefonu: 726-800-095.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl