Psychoterapia

Psychoterapia

Słowo „psychoterapia” pochodzi z języka greckiego i oznacza leczenie duszy. Jest to metoda rozwiązywania problemów i leczenia zaburzeń psychicznych za pomocą relacji pacjenta z terapeutą.

Istnieje wiele podejść terapeutycznych.W naszym ośrodku pracujemy, opierając się przede wszystkim na koncepcji psychodynamicznej.

Psychoterapię indywidualną zawsze poprzedza konsultacja. Konsultacja trwa 50 minut. Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej formy pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta.
Jeśli po odbyciu konsultacji pacjent postanowi rozpocząć terapię, jego nazwisko trafia na listę osób oczekujących. Biorąc pod uwagę jego ograniczenia czasowe i charakter zgłaszanego problemu, staramy się zaproponować odpowiedniego psychoterapeutę dla danej osoby. Gdy pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z pacjentem, aby go o tym powiadomić. Informujemy też o dniu, godzinie, miejscu spotkań oraz cenie pojedynczej sesji.

Czas oczekiwania na terapię wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Ulega wydłużeniu, jeśli pacjent zgłasza poważne ograniczenia czasowe (np. dostępność wyłącznie w godzinach wieczornych lub tylko przez jeden dzień w tygodniu) lub chęć uczęszczania na terapię tylko do jednej wybranej osoby.

Terapia może odbywać się w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie na Katowickiej 18 lub w prywatnym gabinecie psychoterapeuty.
Nasi psychoterapeuci mają gabinety m.in. na Saskiej Kępie, Grochowie, Białołęce, Ursynowie, Żoliborzu i w Śródmieściu.

Na pierwszym spotkaniu psychoterapeuta informuje pacjenta o cenie pojedynczej sesji i obowiązującej go formie płatności oraz o warunkach odwoływania spotkań.

Terapia indywidualna odbywa się z częstotliwością jednego, czasami dwóch pięćdziesięciominutowych spotkań w tygodniu. Może trwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy w zależności od wcześniejszych ustaleń.

Psychoterapia nieograniczona w czasie

Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego) umożliwiająca dokonywanie zmian w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Może trwać nawet do kilku lat.

Psychoterapia ograniczona w czasie

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Tego rodzaju terapia kończy się w ustalonym na jednym z pierwszych spotkań terminie. Obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, na które pacjent uczęszcza co tydzień.

ISTDP

ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) to unikalna metoda psychoterapii, oparta na solidnych podstawach naukowych, stworzona przez Habiba Davanloo, a obecnie intensywnie rozwijana przez jego następców w USA i Europie.

Odwołuje się do osiągnięć psychologii, psychoterapii, medycyny i neuronauki. Uwzględnia różne obszary funkcjonowania człowieka, umożliwiając efektywną pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów psychologicznych.

Jest to metoda charakteryzująca się wysoką intensywnością pracy rekomendowana dla osób, które z różnych powodów nie mogą korzystać z psychoterapii prowadzonej w sposób opisany powyżej. Sesje trwają 60-180 minut i odbywają się z częstotliwością uzgodnioną wspólnie przez pacjenta i terapeutę (raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie).

Psychoterapia par

Bycie w związku to dla wielu z nas jedno z najważniejszych doświadczeń życiowych. Życie w parze jest zarówno źródłem nadziei, jak i rozczarowań. Każde z nas wchodzi w związek z własną historią, która ożywa w relacji z drugą osobą. Jak zadbać o więź, nie tracąc autonomii? Skąd czerpać radość ze wspólnego życia, kiedy wygaśnie euforia zakochania? Jak pielęgnować intymność, gdy zostaniemy rodzicami? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są dostępne na wyciągnięcie ręki. Nawet dobrze zapowiadające się związki mogą przeżywać poważne kryzysy, zmagając się z tego rodzaju kwestiami.

W zespole Laboratorium Psychoedukacji pracują doświadczone psychoterapeutki i psychoterapeuci, które konsultują ponad sześćdziesiąt par miesięcznie, zarówno hetero-, jak i nieheteroseksualnych. Pracujemy w nurcie psychodynamicznym oraz EFT (Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach), integrując również elementy innych zweryfikowanych naukowo podejść psychoterapeutycznych.

Istotną spuścizną intelektualną są dla nas również koncepcje Andrzeja Wiśniewskiego, naszego przedwcześnie zmarłego przyjaciela i wybitnego psychoterapeuty, który przez wiele lat w znaczącym stopniu kształtował nasz sposób myślenia o pracy z parami.

Rozpoczęcie psychoterapii pary w naszym ośrodku poprzedza konsultacja. Służy ona wstępnemu omówieniu zgłoszenia i podjęciu decyzji o adekwatnej formie wsparcia. Osoby z pary mogą otrzymać w jej następstwie zalecenie terapii wspólnej lub oddzielnej (indywidualnej lub grupowej). Terapia może być ograniczona w czasie lub bezterminowa.
Pary, które chcą nauczyć się lepiej dbać o swój związek, zapraszamy również na specjalne warsztaty „Jak być w związku i nie zwariować”. Planujemy również otwarcie stacjonarnej grupy psychoterapeutycznej przeznaczonej wyłącznie dla par.

Psychoterapia okołoporodowa

W naszej kulturze zwykło się uważać, że ciąża i macierzyństwo to czas radości i spełnienia. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Okres okołoporodowy (perinatalny), czyli ciąża i pierwszy rok życia dziecka, to czas znaczących przemian w życiu kobiety.

Pomagamy kobietom w ciąży, które skarżą się na niepokój, obniżenie nastroju, przygnębienie, trudność w zaakceptowaniu swojego stanu lub silny lęk przed porodem, emocjonalne obciążenie w związku z niepomyślną diagnozą stanu zdrowia dziecka. Pomagamy młodym matkom mającym obniżony nastrój lub depresję po porodzie. Również tym, które doświadczyły trudnego porodu, straty ciąży, narodzin wcześniaka. Udzielamy pomocy kobietom, które w nowej roli podlegają obciążeniom w systemie rodzinnym: matkom wielodzietnym, kobietom, które czują, że w nowej roli muszą konkurować ze swoją matką i/lub teściową lub tym, które czują się rozdarte między potrzebami dziecka a oczekiwaniami partnera. Pomagamy także tym, którzy zmagają się z niepłodnością (zarówno parom, jak i osobom zgłaszającym się indywidualnie). Dziecko poniżej dziesiątego miesiąca życia może towarzyszyć matce w trakcie sesji. Konsultacja przed rozpoczęciem terapii może się odbyć w domu.

Psychoterapia rodzin

Rodzina wyznacza zwykle najważniejszy kontekst naszego życia. Choć powinna być dla nas źródłem wsparcia, często bywa źródłem naszych problemów.
Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne lub trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków mogą być sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pacjentem jest wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć, skąd biorą się ich trudności.

Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych, lecz na szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Wychodzimy z założenia, że członkowie rodziny robią wszystko, by dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc traktujemy jako dowód jej siły i wagi wewnętrznych związków. Pomagamy rodzinom w procesie stawania się grupą bliskich ludzi, którzy mogą wspierać się nawzajem w rozwoju.

Psychoterapia osób z problemem uzależnienia

W pracy z osobami cierpiącymi w wyniku używania substancji opieramy się na teorii więzi. Zgodnie z jej założeniami i naszym doświadczeniem przyjmujemy, że nie da się samemu w pełni regulować swoich stanów emocjonalnych. Wszyscy potrzebujemy do tego bliskich relacji z ludźmi, w których możemy poczuć się zauważeni, rozumiani i akceptowani w doświadczaniu pełnej gamy uczuć oraz potrzeb. Jest nam to niezbędne do życia i rozwoju.

Deficyt tak rozumianej więzi w dzieciństwie skutkuje trudnością w budowaniu satysfakcjonujących bliskich relacji w dorosłym życiu. Substancje i czynności stają się – zarówno na poziomie psychologicznym, jak i neurochemicznym – substytutem relacji. Wypełniają pustkę powstałą na skutek braku zaspokojenia potrzeby bliskości, niestety jednocześnie ją pogłębiając, co staje się przyczyną jeszcze większego cierpienia.

Naszą ofertę kierujemy do osób cierpiących z powodu uzależnienia, nadużywania substancji lub nałogowych czynności, które są gotowe przyglądać się swoim relacjom z ludźmi, emocjom i potrzebom.

Proponujemy psychoterapię grupową (w formie grup stacjonarnych, spotykających się raz w tygodniu lub intensywnych pięciodniowych grup wyjazdowych) oraz indywidualną (sesje odbywają się raz w tygodniu). Forma terapii ustalana jest wraz z pacjentem podczas konsultacji ze specjalistą zajmującym się psychoterapią uzależnień.

W terapii pracujemy nad odbudowaniem możliwości tworzenia satysfakcjonujących, bliskich więzi; przyglądamy się uczuciom i lękom, jakie towarzyszą nam w relacjach z ludźmi w różnych sytuacjach oraz przyczynom ich powstawania; uczymy się zauważać i akceptować swoje uczucia i potrzeby; budujemy połączenie pomiędzy uczuciami w relacjach, lękiem przed nimi a objawem, czyli nadużywaniem substancji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl