Grupa Otwarcia

Grupa Otwarcia®  to formuła stworzona i doskonalona w Laboratorium od 1978 roku. Skorzystało z niej już ponad 11 000 osób (co roku około 300).

Udział w Grupie Otwarcia® to intensywne emocjonalnie i poznawczo doświadczenie kontaktu: ze sobą, z ludźmi i z grupą.Daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (np. co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego jaki mają one wpływ na stosunek ludzi do nas. To okazja do uświadomienia sobie w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie i poczucie tożsamości.To możliwość rozpoznania własnego stylu wchodzenia w relacje z innymi, i z całą grupą a także motywacji swoich zachowań. Pozwala zrozumieć je i brać za nie odpowiedzialność. Przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i woli. Sprzyja refleksji. Może stanowić początek pożądanej zmiany. Może być jednorazowym zamkniętym doświadczeniem pracy nad sobą i swoim rozwojem lub inspirować do kontynuowania tej pracy w innych formach, na przykład psychoterapii.

© Wise.pl