Najczęściej zadawane pytania

Skąd nazwa „Grupa Otwarcia”, czy tam się trzeba otwierać?

Pierwsze GO prowadziliśmy pod koniec lat siedemdziesiątych w Starej Dąbrowie w Puszczy Kampinoskiej. Nazwa nawiązywała do otwierania drogi pracy nad sobą, a nie do obowiązkowego otwierania się przed innymi. GO stwarza warunki, żeby doświadczać i studiować, badać, poznawać swoje relacje z ludźmi i z grupami.  Skądinąd powstający w GO klimat bezpieczeństwa, zaufania i intymności sprzyja większej otwartości.

Czy GO to psychoterapia?

Grupa Otwarcia jest intensywnym grupowym doświadczeniem o charakterze interpersonalnym. Nie jest nastawiona na badanie wewnętrznych, nieświadomych konfliktów, jak to się dzieje w psychoterapii psychodynamicznej. GO może pomóc zorientować się czy i jaka psychoterapia byłaby wskazana dla zainteresowanych nią osób.

Jak przebiega GO?

Sytuacja jest otwarta – ludzie siadają, patrzą na siebie, zwykle zaczynają ze sobą rozmawiać. Rozmowa wygląda zwyczajnie: ludzie mówią o sobie, o tym, dlaczego przyjechali. Stopniowo buduje się klimat zaufania, często dużej intymności, wtedy rozmowa robi się bardziej istotna, poruszane są ważniejsze tematy, staje się mniej  błaha, mniej powierzchowna, nabiera znaczenia. Prowadzący inspirują drugi poziom wymiany – zachęcają, żeby mówić o tym, co dzieje się na bieżąco, z chwili na chwilę między ludźmi w grupie, również w stosunku do prowadzących i do grupy.

Jacy ludzie i po co przyjeżdżają na GO?

Część uczestników przyjeżdża ze względu na różnego rodzaju problemy życiowe – np. nieśmiałość, kryzys w związku, poczucie pustki, braku sensu, poczucie utknięcia w życiu, niemożności realizowania się itd. Inni chcą dowiedzieć się o sobie czegoś nowego. Przyjeżdżają też ludzie, w których pracy istotną rolę pełni kontakt z innymi i chcą poprawić swoje relacje, żeby rozwijać się zawodowo. Mogą to być na przykład osoby kierowane przez firmy i instytucje, pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, psychologowie, dyrektorzy, coachowie, trenerzy, studenci.

Dlaczego udział w GO zalecany jest osobom, które mają trudności w kontakcie z innymi ludźmi?

GO stanowi okazję do poznawania trudności w relacjach z innymi, rozumienia ich  i uczenia się nowych sposobów radzenia sobie. Można w bezpiecznych warunkach wypróbować nowe zachowania, sprawdzić, jak czujemy się w innej niż zazwyczaj roli, dostawać informacje zwrotne.

Czy osoba nieśmiała i mająca kłopot z publicznym mówieniem o sobie może jechać na GO?

Nie ma żadnych wymagań dotyczących osobistych zwierzeń mówienia o sobie, nie ma zadań do wypełnienia, poleceń czy obowiązkowych tematów. Wśród uczestników są osoby, które dużo i łatwo mówią o sobie oraz inne, które milczą i głównie obserwują. Każdy uczestnik decyduje o tym, ile chce mówić, o czym, kiedy.

Jaki jest rozkład dnia?

Zajęcia na ogół trwają od godziny 10:00 do 13:30 i od 16:00 do 18:30 z krótkimi przerwami w środku. Oprócz tego są zajęcia dodatkowe dla chętnych (namawiamy wszystkich, żeby w nich uczestniczyć). Tzw. blok poranny składa się z gimnastyki – ćwiczeń rozciągających, medytacji czyli treningu czujności i „biegu transowego” czyli specyficznego bardzo wolnego truchtu, nastawionego na koncentrację uwagi i rozluźnienie ciała. Wieczorami relaks dla chętnych. Pierwszego i przedostatniego dnia są dodatkowe wieczorne sesje grupowe –  1 godz. 45 min.

Czy uczestnicy GO są jakoś szczególnie dobierani, jaki jest ich wiek?

GO są otwarte dla wszystkich, których kondycja psychiczna pozwala na intensywne (nie tylko poznawczo, ale też emocjonalnie) 5-dniowe grupowe doświadczenie. Różnorodność sprzyja pogłębionej pracy nad swoim rozwojem. Nie ma doboru do grupy. Dotychczas najmłodsi uczestnicy mieli po 17 lat (uczestniczyli za zgodą rodziców), a najstarszy 86.

Czy mogłabym skorzystać z GO razem z mężem lub koleżanką?

W grupie nie powinno być osób, które się znają, a szczególnie osób pozostających ze sobą w bliskich relacjach. Niekorzystnie byłoby również gdyby blisko związane osoby były w dwu osobnych grupach, ale pracujących w tym samym ośrodku, w tym samym czasie.

Co się stanie, jeśli w mojej grupie spotkam kogoś znajomego?

Trzeba jak najszybciej, najlepiej przed pierwszą sesją zgłosić to prowadzącym grupę. Albo obie osoby w rozmowie z prowadzącymi dojdą do wniosku, że ich relacja nie będzie im przeszkadzać w pracy w grupie lub w dwóch równoległych grupach (np. nie jest to znajomość istotna ani intensywna) albo jedna z osób zrezygnuje z uczestnictwa i zdecyduje się na przyjazd w innym terminie. Sytuacje takie, jak dotąd, zdarzały się rzadko.

Dlaczego nie wystarczy przyjechać na dwa, trzy dni?

GO to całościowe doświadczenie rozłożone na pięć dni, które posiada swoją strukturę i dynamikę, od rozpoczęcia do zakończenia. Przyjazd lub wyjazd uczestnika w trakcie GO może uniemożliwić mu skorzystanie z tej formuły, a także utrudnić skorzystanie innym. W związku z tym decyzję o udziale w GO traktujemy jako zobowiązanie do uczestniczenia w niej od początku do końca.

Czy mogę codziennie dojeżdżać na zajęcia z domu?

Wyjeżdżanie codziennie do domu znacznie utrudniłoby skorzystanie z GO. Byłby to powrót do dobrze znanych, często nawykowych sposobów radzenia sobie z sobą i swoim życiem. Zakłóciłoby to proces doświadczania i uczenia się czegoś nowego. W trakcie zajęć uczestnik może doświadczać różnych intensywnych uczuć, warto spróbować je zrozumieć na miejscu, nie rozpraszać przedwczesnym powrotem do codzienności. Swego rodzaju izolacja od codziennego życia i intensywność doświadczenia należą do metody GO.

Czy GO jest odpowiednie dla każdego?

GO jest zbyt intensywną formułą dla osób czynnie uzależnionych od substancji psychoaktywnych, będących w trakcie leczenia psychiatrycznego, przeżywających szczególnie silny kryzys. W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl