Studia organizowane są przez Laboratorium Psychoedukacji we współpracy z Uniwersytetem SWPS

Studia trwają cztery semestry, na które składają się 32 zjazdy odbywające się stacjonarnie w siedzibie ośrodka Laboratorium Psychoedukacji w weekendy (sobota i niedziela). Łącznie obejmują 582 godzin edukacyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych.

Uczestnicy wezmą również udział w pięciodniowym treningu interpersonalnym w formule  Grupy Otwarcia®

Absolwenci Studiów uzyskają Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.