Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany superwizor, psychoterapeuta i trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat analityka grupowego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Od 1999 r. jest członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową krótko– i długoterminową w nurcie psychodynamicznym i w oparciu o analizę relacji oraz prowadzi treningi interpersonalne. W ramach Studium Psychoterapii prowadzonym przez Laboratorium Psychoterapii prowadzi seminarium monograficzne. W ramach współpracy Laboratorium Psychoedukacji z Uniwersytetem SWPS prowadziła zajęcia dla studentów w ramach modułu Psychologiczne Oddziaływania Grupowe. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychologicznych i rozwoju osobistego.