Nieodpłatne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne

Laboratorium Psychoedukacji oferuje bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne w formie interwencji kryzysowych.

Mogą z nich skorzystać zarówno osoby, które uciekają z Ukrainy przed wojną, jak i te, które na co dzień udzielają im pomocy.

Oferujemy także bezpłatne konsultacje psychiatryczne dla osób z Ukrainy.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt. Konsultacje są prowadzone w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

[informacja w języku polskim i angielskim] +48 (22) 617-61-64

Biuro czynne w godzinach 9:00-18:00 (poniedziałek-piątek) i 9:00-13:00 (soboty)

Безкоштовна психолого-психіатрична допомога

Laboratorium Psychoedukacji проводить безкоштовні психотерапевтичні консультації у формі кризових інтервенцій.

Ними можуть скористатися як люди, які тікають з України перед війною, так і ті, хто їм щодня допомагає.

Також ми пропонуємо безкоштовні психіатричні консультації для громадян України, які давно проживають у Польщі.

Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб домовитися про візит. Консультації проводяться польською, англійською, українською та російською мовами.

[інформація польською та англійською мовами] +48 (22) 617-61-64

Офіс працює з 9:00 до 18:00 (понеділок-п’ятниця) та з 9:00 до 13:00 (субота)

Бесплатная психологическая поддержка

Лаборатория Психологического Образования предлагает бесплатные психотерапевтические консультации в форме кризисных интервенций.

Ими могут воспользоваться как люди, бежавшие из Украины перед войной, так и те, кто им ежедневно помогает.

Мы также предлагаем бесплатные психиатрические консультации для жителей Украины.

Свяжитесь с нами в цели назначения встречи. Консультации проводятся на польском, английском, украинском и русском языках.

[информация на польском и английском] +48 (22) 617-61-64

Офис работает с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница) и с 9:00 до 13:00 (суббота).

Free psychological and psychiatric support

Laboratorium Psychoedukacji offers free psychotherapeutic consultations that are taking form of crisis intervention.

The offer is dedicated to people fleeing from war in Ukraine and those who are helping them.

We also offer free psychiatric consultations for people from Ukraine.

Please contact us in order to make an appointment. Consultations are led in Polish, English, Ukrainian and Russian.

[information in Polish and English] +48 (22) 617-61-64

The office is open from 9:00 to 18:00 (Monday-Friday) and from 9:00 to 13:00 (Saturday).

Formularz zgłoszeniowy / Реєстраційна картка / Форма регистрации / Application formZgoda na przetwarzanie danych osobowych / Згода на обробку персональних даних / Cогласие на обработку персональных данных / Consent to the processing of personal data

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod tym linkiem.