Co nas wyróżnia?

Program studiów, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu miękkich umiejętności psychologicznych. Naszych studentów uczymy przede wszystkim o istotności dobrej relacji coacha z klientem indywidualnym, zespołem i/lub organizacją. Dobra relacja charakteryzuje się empatycznym rozumieniem i wsparciem oraz życzliwą i pełną szacunku konfrontacją. Jest skoncentrowana na kliencie, inspiruje, stymuluje rozwój i wspiera wykorzystanie potencjału do rozwiązywania problemów określonych w kontrakcie. Wierzymy, że w otoczeniu czynników takich jak kontrakt, motywacja klienta, przygotowanie i doświadczenie coacha, to właśnie jakość relacji decyduje o skuteczności pracy.

Szczególną uwagę poświęcamy zachodzącym w relacji zjawiskom nieświadomym. Uczymy je rozpoznawać i radzić sobie z nimi tak, aby sprzyjały rozwojowi klienta, zamiast utrudniać bądź hamować postępy w pracy. Traktujemy coaching jako interaktywny proces oparty na poszukiwaniu, braniu odpowiedzialności, dokonywaniu wyboru, działaniu, doświadczeniu, refleksji i asymilacji. Program obejmuje także analizę różnic pomiędzy relacją coachingową i mentoringową oraz sposoby i możliwości wdrażania mentoringu w organizacjach.

Dla kogo?

Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu przeznaczone są zarówno dla osób, które chciałyby rozpocząć naukę funkcjonowania w roli coacha, jak dla tych, które planują pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje. Zapraszamy osoby, które kierują ludźmi lub ich uczą: przełożonych, liderów, szefów, trenerów, szkoleniowców, mistrzów i nauczycieli oraz te, którzy zamierzają takie role pełnić.