Dwuletnie szkolenie w Krakowie – krótkoterminowa terapia psychodynamiczna

 • Program ramowy
 • Organizacja szkolenia
 • Terminarz spotkań
 • Cena szkolenia
 • Warunki ukończenia szkolenia
 • Prowadzący
 • Zgłoszenia

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, którzy chcą prowadzić terapię krótkoterminową w ujęciu psychodynamicznym. Program szkolenia obejmuje zarówno prezentację głównych teorii z zakresu psychodynamicznej terapii ograniczonej w czasie, jak i praktyczną naukę technik pracy charakterystycznych dla tego podejścia.

Program szkolenia obejmuje zajęcia poświęcone takim zagadnieniom, jak znaczenie i wpływ nieświadomych konfliktów psychicznych, mechanizmów obronnych, lęków, uczuć, myśli i zachowań, które kształtują życie psychiczne i relacje interpersonalne pacjentów, a także analizę charakterystycznych dla pracy terapeutycznej procesów, jakimi są sojusz terapeutyczny, relacja przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowa, relacja rzeczywista, opór, mechanizmy obronne, konflikty oraz deficyty i wzorce relacyjne. Zjawiska te omawiane będą przede wszystkim w perspektywie psychodynamicznej psychoterapii krótkoterminowej. W trakcie szkolenia przyjrzymy się także indywidualnym predyspozycjom biorących w nim udział psychoterapeutów, uwzględniając ich mocne strony, ograniczenia i deficyty.

Program ramowy

 • Założenia psychoterapii psychodynamicznej. Wskazania i przeciwwskazania do psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie – dobór pacjentów
 • Konsultacja psychoterapeutyczna w nurcie psychodynamicznym
 • Terapia krótkoterminowa (ograniczona w czasie) a terapia długoterminowa, podobieństwa i różnice
 • Planowanie psychoterapii
 • Skuteczność terapii psychodynamicznej (J. Shedler)
 • Diagnoza psychodynamiczna (zasoby, deficyty pacjenta) N. McWilliams
 • Kontrakt w terapii krótkoterminowej (motywacja pacjenta)
 • Wątek ogniskowy (focus) w terapii ograniczonej w czasie
 • Konceptualizacja pacjenta P. Coughlin, L. Luborsky, P. Wachtel
 • Proces w terapii krótkoterminowej (faza początkowa – sojusz terapeutyczny, faza środkowa: poziom deprywacji – praca z deficytem pacjenta, praca z konfliktem, domykanie procesu – faza końcowa)
 • Metody i techniki pracy psychodynamicznej: trójkąt Malana, CCRT (L. Luborsky), psychodynamika cykliczna (P. Wachtel), terapia oparta na mentalizacji, terapia ISTDP
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
 • Weryfikacja celu w psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie
 • Kończenie terapii: utrwalanie osiągnięć, praca nad stratą, pożegnanie
 • Zagadnienia etyczne

Organizacja szkolenia

Czas trwania: Luty 2022-luty 2024
Terminy spotkań w 2022 roku: 18.02, 11.03, 8.04, 6.05, 10.06, 9.09, 7.10, 4.11, 2.12
Szkolenie obejmuje łącznie 20 zjazdów, które będą odbywały się raz w miesiącu w piątki w godzinach 10:00-15:00
W trakcie każdego zjazdu odbywać się będą zajęcia teoretyczne (2 godziny) i praktyczne (3 godziny – analiza prezentacji przypadku, superwizja w małej grupie (maksymalnie 8 osób))

Cena szkolenia : 9 200 zł (płatne w V ratach)
I rata –  wpisowe 1 500 zł po zakwalifikowaniu na szkolenie
II rata 2 000 zł do 20 marca 2022 r.
III rata 2 000 zł do 20 września 2022 r.
IV rata 2 000 do 20 marca 2023 r.
V rata 1 700 do 20 września 2023 r.

Partnerem organizacyjnym jest ośrodek  Proximed. Szkolenie będzie odbywało się w jego siedzibie przy ulicy Przemiarki 23a/60 w Krakowie.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest przedstawienie pracy z pacjentem na co najmniej pięciu superwizjach i uzyskanie pozytywnej oceny z analizy prezentacji przypadku w psychoterapii psychodynamicznej ograniczonej w czasie. Dopuszczalne są maksymalnie cztery nieobecności w ciągu dwóch lat szkolenia.

Prowadzący
Szkolenie prowadzą psychoterapeuci i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Katarzyna Moczulska i Robert Szostek. W drugim roku szkolenia wykłady i seminaria będą prowadzić doświadczeni psychoterapeuci i superwizorzy z zespołu Laboratorium Psychoedukacji.

Katarzyna Moczulska


Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach m.in. w trzyletnim Core Trainingu ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studium Psychoterapii oraz warsztaty, wykłady i treningi.

Robert Szostek


Absolwent resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Ukończył  trzyletni Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Prowadzi zajęcia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, a także na Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytecie SWPS. Od 2008 roku kieruje Podyplomowym Studium Coachingu i Mentoringu. Były członek Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt mailowy: szkolenieTK@lps.pl (w tytule maila prosimy wpisać SzkolenieTK ) lub telefoniczny: +48 501-201-490, +48 22 617-61-64, +48 22 616-13-72.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą w chwili zgłoszenia mieć już za sobą całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii lub być co najmniej na trzecim roku tego rodzaju szkolenia.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV, w którym zawarte będą informacje o dotychczasowym kształceniu psychoterapeutycznym (np. ukończona szkoła psychoterapii, kursy i szkolenia psychoterapeutyczne), przebiegu pracy zawodowej (dotychczasowe miejsca pracy, charakter pracy i okres zatrudnienia), uprawianej modalności psychoterapeutycznej, formie uprawianej psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska), posiadanych certyfikatach oraz specjalizacjach terapeutycznych. Po otrzymaniu CV zaprosimy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z prowadzącymi szkolenie.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl