Seminarium Patricii Coughlin „Rozumienie złożonych przyczyn cierpienia psychicznego”

W trakcie tego całodniowego audiowizualnego seminarium będziemy badać problem złożoności oraz wielości przyczyn, przyglądając się kilku przypadkom klinicznym, które zilustrują nasze tezy.

Psychoterapeuci zbyt często przyjmują wąski lub redukcjonistyczny punkt widzenia, uznając, że objawy i trudności doświadczane przez ich pacjentów są „po prostu” kwestią błędnych wzorców myślowych lub poczucia winy wywołanego złością. W wielu przypadkach chodzi jednak o liczne przyczyny (intrapsychiczne, interpersonalne, biologiczne, środowiskowe), a także o dodatkowe czynniki, które utrwalają cierpienie pacjenta (lub hamują je przez wzgląd na perspektywę wtórnego zysku). Nauczymy się odkrywać i rozkładać na części pierwsze wiązkę czynników leżących u źródeł trudności naszych pacjentów, odsłaniając jedną warstwę przyczyn po drugiej, aż pacjent uwolni się od cierpienia i zacznie żyć, korzystając ze swoich zasobów najobficiej, jak potrafi.

Dr Patricia Coughlin jest psycholożką kliniczną z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem, z czego ponad trzydzieści lat poświęciła Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej. Jest również certyfikowaną superwizorką i trenerką ISTDP, a także autorką kanonicznych publikacji poświęconych terapii w tym nurcie.

Termin: 28 lutego 2022
Czas trwania: 9:00-17:00 (w tym półtoragodzinna przerwa)
Miejsce: Laboratorium Psychoedukacji

Próg cenowy Termin obowiązywania Cena
early bird do 20.09.2021 690 zł
I próg cenowy do 20.12.2021 890 zł
II próg cenowy od 20.12.2021 1090 zł

Oferta specjalna
Absolwentom Core Trainingów organizowanych w Laboratorium Psychoedukacji przysługuje 20% rabatu!

Zapisy
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres lukasz.krajewski@lps.pl.
Ponieważ jest to seminarium dla praktykujących psychoterapeutów, prosimy o dołączenie do zgłoszenia
aktualnego CV zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu edukacyjno-zawodowym w zakresie psychoterapii.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl