Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych

Trwa rekrutacja na XXIII edycję, która rozpocznie się 26 lutego 2022 roku!

 

W celu umówienia rozmowy, prosimy o przesłanie CV oraz kopii dyplomu na adres trener@lps.pl

Laboratorium Psychoedukacji wraz z Uniwersytetem SWPS prowadzi Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych.
Od II 2021 trwa XXII edycja
(314 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych) Studiów. 

Zajęcia będą się odbywać z kontakcie bezpośrednim jeśli tylko będzie to możliwe, w przypadku pogorszenia stanu epidemiologicznego zajęcia będą się w części odbywać on line.

Studia przeznaczone są dla osób prowadzących zajęcia grupowe – szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami studiów mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów personalnych, trenerzy, wolni strzelcy, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny dobrze sobie radzić w kontaktach z grupami.

Program studiów, zgodnie ze specyfiką Laboratorium Psychoedukacji, koncentruje się na treningu „miękkich” umiejętności psychologicznych. Uczymy, jak pracując z grupą lub zespołem rozpoznawać dynamikę grupową, rozumieć ją i kształtować, a także jak uwzględniać indywidualną sytuację psychologiczną danego uczestnika.

Według naszej definicji trener grupowy uczy poprzez organizowanie doświadczeń w grupie i dostarczanie teorii porządkujących je; prowadzi grupę tak, aby procesy nieświadome wspierały proces uczenia się, a nie hamowały go.

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych – program

 1. Dynamiczna psychologia społeczna
 • dynamiczne vs. statyczne podejście w psychologii
 • postawy i sądy społeczne
 • podstawy psychologii uczenia się i osiągania mistrzostwa
 • działanie i kontrola
 • struktura „ja”
 • związki między ludźmi
 • procesy grupowe, koordynacja, działanie grup zadaniowych
 • wpływ społeczny
 • zmiana społeczna
 • psychologiczne podstawy procesów ekonomicznych
 • teoria konfliktu i jej implikacje dla pracy trenerskiej
 1. Grupa i jej dynamika
 • grupa jako zbiór jednostek versus grupa jako całość
 • nieświadomy proces grupowy: fazy, cele, normy, role
 • opór, agresja i konfrontacja z trenerem
 • wpływ trenera na proces grupowy – zasady i techniki
 • specyfika danej grupy
 1. Teorie zmiany
 • trwała zmiana na poziomie jednostek, grup i społeczności
 • rodzaje zmiany
 • znaczenie oporu
 • wprowadzanie zmian
 • teorie zmiany
 • analiza przypadków
 1. Trener grupowy
 • tożsamość zawodowa trenera
 • osobisty styl pracy
 • warsztat: umiejętności, metodologia, narzędzia, techniki, struktury dydaktyczne
 • zasady i dylematy etyczne zawodu trenera
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą lub uczestnikiem
 • innowacja w metodach szkoleniowych
 • warsztat głosowy
 • motywacja i praca z niezmotywowaną grupą
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich
 1. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń
 • wyznaczanie celów szkoleniowych
 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • tworzenie materiałów szkoleniowych
 • ocena efektywności programów szkoleniowo – rozwojowych
 • trening praktycznych umiejętności trenerskich
 • e-learning w szkoleniach
 1. Komunikacja w grupie
 • proces komunikowania się i jego uwarunkowania
 • trener i jego umiejętności komunikacyjne
 • komunikacja w grupie
 1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa polityki szkoleniowej
 • zarządzanie oparte na kompetencjach
 • kreowanie polityki szkoleniowej opartej na zarządzaniu kompetencjami
 • 360-stopniowa ocena kompetencji
 • zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników
 • planowanie i realizacja działań składających się na rozwój kompetencji pracowników
 1. Gry i symulacje w procesach szkoleniowych
 • rola gier i symulacji w procesach rozwojowych
 • rodzaje gier i symulacji wykorzystywanych w szkoleniach
 • kwestie związane z wprowadzaniem, przedstawianiem celów i wspieraniem wyciągania wniosków przez uczestników
 • możliwe efekty wykorzystania gier w szkoleniach
 • źródła, w których można poszukiwać gier szkoleniowych a także inspiracji do tworzenia własnych
 • ryzyka związane z wykorzystaniem gier podczas warsztatów i szkoleń
 1. Nowoczesne techniki wspierające pracę trenera
 • wykorzystanie ankiet on-line do badania potrzeb szkoleniowych czy ewaluacji szkoleń (formularze Google i Microsoft)
 • narzędzia on-line ułatwiające przygotowanie programu szkolenia
 • programy i aplikacje pozwalające na tworzenie quizów i sprawdzanie wiedzy uczestników
 • narzędzia do facylitacji pracy grupowej z wykorzystaniem nowoczesnych ? technologii
 1. Członkowie grupy. Struktura osobowości
 • Osobowość człowieka – czym jest i co wpływa na jej rozwój
 • Rozumienie struktury osobowości –  system dwuosiowy
  – I oś – stadium rozwoju osobowości
  – II oś – typologia osobowości
 • Mechanizmy obronne – część indywidualnego stylu radzenia sobie
 • Wybrane poznawcze aspekty osobowości
 • Jednostka w grupie, czyli struktura osobowości a proces grupowy
 1. Trener Grupowy specyfika pracy on lineNOWOŚĆ
 2. Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia® (pięciodniowy)
 3. Superwizja własnej pracy trenerskiej – małe grupy tutorskie
 4. Filozofia jako ćwiczenie duchowe

Terminy

link do terminów

Organizatorzy i realizatorzy

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów i trenerów, prowadzi grupową i indywidualną psychoterapię oraz różne formy szkoleń dla firm i osób zgłaszających się indywidualnie. Prawie od 40 lat w każdym miesiącu ośrodek organizuje co najmniej kilka grup o charakterze szkoleniowym, psychoedukacyjnym lub psychoterapeutycznym. Zajęcia prowadzą trenerzy i szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami, jak również superwizorzy treningu i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uniwersytet SWPS powstał w 1996 roku. Przygotowuje do różnych działań zawodowych wykonywanych przez psychologów. Realizuje nowoczesne plany studiów, uwzględniając najnowsze metody kształcenia, współpracuje z Instytutem Psychologii PAN.

Kierownik Studium: Jerzy Dmuchowski, superwizor psychoterapii i treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada również certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Koszt uczestnictwa wynosi 15 810 zł (możliwa płatność w ratach) + pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) w trakcie Grupy Otwarcia® ok. 800-1700 zł (w zależności od ośrodka).

W cenę Studium wliczony jest wyjazdowy weekend do ośrodka podwarszawskiego (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie).

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych – prowadzący zajęcia

ADAM ADUSZKIEWICZ

TOMASZ CICHOCKI 

JERZY DMUCHOWSKI

DANIEL GIEJBATOW

ALEKSANDRA GUL 

ALDONA KRASUCKA

JOANNA MIECZKOWSKA-TRĄD 

RENATA MORACZEWSKA

ANDRZEJ NOWAK

ALEKSANDRA POGORZELSKA

RYSZARD PRASZKIER

MAŁGORZATA SIDOR-RZĄDKOWSKA

MARIUSZ TUREK

DARIUSZ WAWRZENIECKI

 

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych – założenia organizacyjne

W lutym 2021 rozpocznie się XXII edycja Studiów i obejmie łącznie 314 godzin lekcyjnych zajęć seminaryjnych i praktycznych (w tym 4 dwugodzinne sesje w małych grupach tutorskich) w formie 18 spotkań weekendowych oraz również pięciodniowy trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia®.

Opinie absolwentów

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych Absolwenci

“Wczoraj, po 11 miesiącach, kilkudziesięciu weekendach, 320 godzinach zajęć, tygodniu grupy otwarcia, 66 godzinach spędzonych w samolotach i wielokrotności tego na lotniskach i w pociągach, dojeżdżając i dolatując co 2 tygodnie z Londynu do Warszawy i po niezłej tułaczce przez własną dusze, emocjonalność, przekonania i umiejętności skończyłam studia podyplomowe dla trenerów biznesu, oświaty i administracji w @laboratorium Psychoedukacji i @SWPS.
Odkryłam wiele w sobie i odkryłam, że kocham, ale to kocham się uczyć. Poznałam przyjaciół na całe życie i wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie i autentycznie mogę stwierdzić, że jestem mądrzejsza niż byłam i wiem, że nigdy nie chcę przestawać się uczyć. Życie jest szalone, a ja razem z nim i to jest jedna z tych rzeczy, które dzięki temu szaleństwu skończyłam z oceną bardzo dobry na koniec”.

Maria Skołożyńska
Twórczyni Akcji “Podzielmy się posiłkami z bezdomnymi”

„Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych było dla mnie, przede wszystkim dużą dawką doświadczenia. Dzięki ćwiczeniom (a jest to przeszło 80% zajęć), w czasie których pracowałem z grupą i analizie video mogłem poprawić swój warsztat – czego efekty widzę teraz w pracy na swoich warsztatach. Duża dawka wiedzy daje mi poczucie kompetencji, i możliwość świadomego obserwowania procesu grupowego. Poza tym mogłem poznać ludzi, którzy tak jak ja pracują lub chcą pracować z ludźmi. Jestem wdzięczny również za to, że mogłem przyjrzeć się swojej motywacji do tego typu pracy i zobaczyć siebie w pracy z trudnymi sytuacjami mogącymi pojawić się w grupie. Podsumowując to co dostałem dzięki Studium, myślę że doświadczyłem esencji pracy trenera i zdobyłem dużo wiedzy, teraz ode mnie zależy co z tym zrobię, dziękuję”.

Wojciech Trzaskowski
Edukator dramy
Terapeuta dorosłych osób z autyzmem

„Przez zrządzenie losu przez kilka lat pracowałam w administracji państwowej jednak wewnętrznie czułam, że powinnam rozwijać i wykorzystywać swój wrodzony potencjał do komunikowania się z ludźmi i entuzjazm dla dobrej sprawy. Od zawsze marzyłam o pracy trenera. Potrzebowałam dla siebie jedynie więcej edukacji w tym zakresie, dlatego szukałam adresu, dzięki któremu poznam trenerski alfabet, czyli właściwe narzędzia, które będę stosować w swojej pracy trenera.

Wiele zajęć było dla mnie niczym balsam dla duszy. Czasem odnosiłam wrażenie, że proces nauki jest ukryty, bo ucząc się po prostu dobrze się bawiłam.

Trudno jest wyrazić wdzięczność gdy należy się ona wielu osobom. Zwięźle ujmując powiem tak: dzięki profesjonalnie wyszkolonej kadrze, która efektywnie dzieliła się wartościową wiedzą, doświadczeniem i znajomością tematyki poszerzyłam własne horyzonty myślowe. Dziękuję za to wszystkim wykładowcom.

Cytując za Robertem Kiyosakim: „Edukacja jest podstawą sukcesu”. Wiem, że ukończenie Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych jest dla mnie początkiem trenerskiej edukacji, ale wybór tego adresu, to było to, czego szukałam. To jest miejsce, które dało mi dobrą energię do startu : )”

Magdalena Nagrodzka
Psycholog, Coach, Trener

„Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych oferuje kompleksowe szkolenie w zawodzie trenera. Program obejmuje wiele godzin ćwiczeń, które umożliwiają nie tylko sprawdzenie teorii w działaniu, ale przede wszystkim pozwalają na prawdziwe zrozumienie swojej roli, motywacji i możliwości rozwoju jako trenera. W moim przekonaniu jest to podstawa do podjęcia efektywnej pracy z procesem grupowym, co umożliwia wykonywanie tego zawodu. Wszystko to pod okiem wspaniałych, ciekawych, doświadczonych i pełnych pasji ludzi. Dla mnie był to ważny i pasjonujący rok. Nie tylko w zakresie nabycia nowych umiejętności warsztatowych, ale przede wszystkim ze względu na intensywny rozwój osobisty. Dziękuję.

Z największą przyjemnością mogę polecić Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych zarówno wszystkim planującym rozpocząć karierę trenerską jak i tym, którzy już posiadają doświadczenie w tym zawodzie.”

Konrad Piasecki
Strateg i trener, właściciel firmy brand konsultingowej

„Studia na PSTG dały mi sporą dawkę nowej wiedzy, ale przede wszystkim okazję praktycznego wykorzystania nowych umiejętności na zajęciach. Podoba mi się zespół wykładowców praktyków zawodu trenera, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i warsztatem pracy.”

Anna Mills
Właścicielka firmy, prowadzi szkolenia z komunikacji i mediacji w/g metody Porozumienie Bez Przemocy

„Wyobraź sobie miejsce, w którym profesjonalna wiedza łączy się z życzliwością prowadzących zajęcia. Gdzie zdobywasz wiedzę aktywnie uczestnicząc w każdym doświadczeniu. Wyobraź sobie także, że otaczają Cię ludzie, którzy tak jak Ty marzą o pracy trenera, wyjątkowi na swój sposób a jednocześnie bardzo do Ciebie podobni. Czy uwierzysz, jeśli dodam, że to miejsce, w którym Koordynator Studiów traktuje Cię z życzliwością i chętnie udziela wszystkich potrzebnych informacji? To naprawdę nie jest opis raju.

Wszystko to znajdziesz w Podyplomowym Studium Trenerów Grupowych. Od wielu lat zajmuję się marketingiem a we wrześniu tego roku ukończyłam studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji. I jeśli mogłabym się podzielić z Wami jedną najważniejszą rzeczą, której się nauczyłam, to byłaby ona tak prosta, że aż bezcenna: poczułam się na tyle pewna swoich umiejętności, że po prostu zaczęłam to robić. Dlaczego tak się stało zaledwie po roku nauki? Bo otrzymałam porcję rzetelnej wiedzy o procesie grupowym, komunikacji w grupie, każdym etapie konstruowania szkolenia i jego przeprowadzania. Teraz nie tylko sama prowadzę warsztaty, ale potrafię je także samodzielnie ułożyć. Polecam!”

Patrycja Załug
Kierownik Produktu, Herbapol Lublin S.A.
Trener, Akademia Kobiet Sukcesu

Najcenniejszą wiedzą dla człowieka jest wiedza o nim samym.
Tylko prawdziwie poznając siebie, będąc świadomym swoich mocnych i słabych stron, możemy rozpocząć fascynującą podróż do samorozwoju. Adepci sztuki trenerskiej powinni wybrać miejsce, gdzie w centrum zainteresowania będą oni sami jako żywy diament do oszlifowania. Szkoła, w której pedagodzy wydobywają piękno naszego indywidualizmu, dając gruntowne przygotowanie do nowej roli jest źródłem satysfakcji za równo dla uczniów jak ich nauczycieli. W wyprawie tej musimy być otwarci na Spotkania, bliskie i prawdziwe relacje, uczucia wzniosłe i piękne, ale też i na te trudne.

Podejmując decyzje nie zawsze wiemy czy jest słuszną, wybranie drogi trenerskiej rodzi się w czasie i jest ciągłym poszukiwaniem. Zdobyte doświadczenie pod czujnym okiem profesjonalistów, wiedza przez nich przekazywana ani przez moment nie pozwoliły mi myśleć, że wybranie tej szkoły było pomyłką. Zobaczyłam siebie w relacjach z innymi, spojrzałam odważnie na świat, otwierając wiele z uchylonych drzwi. Pozostaje mi już tylko iść…

„Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje.”
Fredrich Nietzsche”

Anna Fidura
Medical Consultant/Trener

„Ukończyłem łącznie trzy różne studia podyplomowe i w tej trójce PSTG (ukończone 10 lat temu) uznaję z perspektywy czasu za najwięcej wnoszące do mojej praktyki trenera i coacha zespołów. Najważniejsze odkrycia: praca na procesie, realistyczne podejście do struktur ćwiczeniowych, kwestia odpowiedzialności uczestników, „czytania” tego co się dzieje grupie, jej dynamiki.”

Piotr Kociołek
Założyciel, partner zarządzający i executive coach w DBM Polska.

Ważne rzeczy, istotne zmiany zaczynają się od małej rzeczy, od dmuchnięcia, twierdzi jeden z wykładowców Studiów Podyplomowych Trenerów Grupowych. Takim “dmuchnięciem” było znalezienie w internecie informacji o studiach. Zapisałam się bez chwili najmniejszego zastanowienia i ta decyzja rozpoczęła ważny dla mnie proces zmian, zmian na wielu polach, osobistym i zawodowych.

Program studiów obejmuje zajęcia z teorii zmiany, grupy i jej dynamiki, komunikacji, zarządzania kryzysem, planowania, organizacji i prowadzenia treningów i szkoleń pracy i wiele innych. Spora dawka wiedzy, niekończąca się lista wartościowej literatury do przyswojenia, mała grupa studentów, indywidualne podejście powodują, że Studia te są wymagające – angażujące fizycznie, intelektualnie oraz emocjonalnie. Przez to też i przez fakt, że zdecydowanie dominują ćwiczenia, które zajmują 238 z 308 godzin wszystkich zajęć, to przy odrobinie zaangażowania niezwykle efektywny proces nauki i wyjątkowe życiowe doświadczenie.

Przez kilkadziesiąt lat nauki i pracy zawodowej w ochronie dziedzictwa miałam i mam do czynienia z wieloma wspaniałymi nauczycielami. Jednak zespół Laboratorium Psychoedukacji i SWPS to najlepsza grupa wykładowców z jaką kiedykolwiek się spotkałam – profesjonalnych, zaangażowanych, uważnych i życzliwych. Bezpieczne środowisko jakie tworzą nie tylko sprzyja nauce i rozwojowi, ale pozostaje jako zasób wspierających doświadczeń, do którego można się odnieść w potrzebie. To wielki dar, za który jestem i zawsze będę wdzięczna.

Każdego komu zależy na rozwoju własnym i własnych umiejętności społecznych, kto ma do czynienia z ludźmi, bez względu na rolę jaką pełni, czy stanowisko na w jakim pracuje, zachęcam do podjęcia nauki, najlepiej kończąc Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych. Dzisiaj, nie wyobrażam już sobie jak można było funkcjonować w środowisku, zarządzać zespołem, prowadzić wymagające projekty i szkolenia bez wiedzy i zdobytego w trakcie studiów doświadczenia.”

dr inż. Katarzyna Piotrowska
Specjalistka w zakresie dziedzictwa i jego ochrony

„Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych to czas spędzony na świadomych doświadczeniach z grupą i w grupie, obserwacji zachodzących w niej procesów i uczeniu się jak sobie z nimi radzić, jak na nie wpływać. Dzięki zdobytej wiedzy

rozwinęłam swój warsztat trenerski o wiele różnych technik m.in o szczególnie cenne w tym czasie metody pracy z grupą online. Mogłam przyjrzeć się sobie w roli trenerki, zaakceptować swoje ograniczenia i praktykować w oparciu o swoje mocne strony. Grupa Otwarcia, która jest elementem studiów, była dla mnie dopełnieniem tych wszystkich procesów i uważam, że jest bezcennym doświadczeniem dla każdej osoby, która ma zamiar podjąć się pracy z ludźmi. Kudos dla PSTG, prowadzących, grupy i dla mnie samej za udział w tym doświadczeniu!”

Marta Wojtas,
Psycholożka, trenerka

„Studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji to punkt zwrotny w moim rozwoju zawodowym i osobistym. Miałam okazję poznać i szlifować warsztat trenerski pod okiem najlepszych trenerów, ale także, co dla mnie jeszcze ważniejsze, nauczyłam się uważności na drugiego człowieka – jego potrzeby, emocje i obawy. Tak dokładne zgłębienie procesu grupowego możliwe było dzięki przygotowaniu psychoterapeutycznemu kadry Laboratorium Psychoedukacji. Dodatkowo wisienką na torcie była dla mnie Grupa Otwarcia – obowiązkowy element programu, który okazał się dla mnie formującym wydarzeniem, które zostanie we mnie na długo.”

Karolina Małaczek
Menadżerka kultury

„Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych to czas spędzony na świadomych doświadczeniach z grupą i w grupie, obserwacji zachodzących w niej procesów i uczeniu się jak sobie z nimi radzić, jak na nie wpływać. Dzięki zdobytej wiedzy

rozwinęłam swój warsztat trenerski o wiele różnych technik m.in o szczególnie cenne w tym czasie metody pracy z grupą online. Mogłam przyjrzeć się sobie w roli trenerki, zaakceptować swoje ograniczenia i praktykować w oparciu o swoje mocne strony. Grupa Otwarcia, która jest elementem studiów, była dla mnie dopełnieniem tych wszystkich procesów i uważam, że jest bezcennym doświadczeniem dla każdej osoby, która ma zamiar podjąć się pracy z ludźmi. Kudos dla PSTG, prowadzących, grupy i dla mnie samej za udział w tym doświadczeniu!”

 

“Studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji to punkt zwrotny w moim rozwoju zawodowym i osobistym. Miałam okazję poznać i szlifować warsztat trenerski pod okiem najlepszych trenerów, ale także, co dla mnie jeszcze ważniejsze, nauczyłam się uważności na drugiego człowieka – jego potrzeby, emocje i obawy. Tak dokładne zgłębienie procesu grupowego możliwe było dzieki przygotowaniu psychoterapeutycznemu kadry Labolatorium Psychoedukacji. Dodatkowo wisienką na torcie była dla mnie Grupa Otwarcia – obowiązkowy element programu, który okazał się dla mnie formującym wydarzeniem, które zostanie we mnie na długo.”

Dyplomy

Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych Dyplomy

Absolwenci Studiów uzyskają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS – dokument przewidziany ustawą o szkolnictwie wyższym. Podstawę jego uzyskania stanowi aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mają możliwość, by w dodatkowym trybie ubiegać się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warunki przyjęcia na Podyplomowe Studia Trenerów Grupowych

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie
 • praca związana z prowadzeniem oddziaływań grupowych
 • predyspozycje do pracy z ludźmi
 • kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, na którą należy przynieść wypełniony i wydrukowany formularz ze strony SWPS, dyplom ukończenia studiów wyższych, jak również dowód osobisty, CV oraz podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie edukacji podyplomowej z SWPS (dwa egzemplarze)

Kontakt

Kontakt do koordynatora Studiów tel. 605300088, trener@lps.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoterapii
realizacja: estinet.pl