Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT– Mentalization Based Treatment). Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na stażu w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”. Pracowała również w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W Laboratorium Psychoedukacji prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest również wykładowczynią na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.