Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyła też Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym. Od wielu lat pracuje również z młodzieżą, aktualnie w Ośrodku Regeneracja. Jest członkinią Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.